ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Επειδή η εταιρεία μας εξυπηρετεί στον χώρο που έχει ανατεθεί η ανθρώπινη ζωή γνωρίζει πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Επομένως, οι εργαζόμενοί μας είναι η πιο σημαντική αξία μας.

Παρέχουμε ευκαιρίεςγια τους εργαζομένους  μας να δημιουργήσουν τις γνώσεις, την επιτυχία, τα κίνητρα και τις ικανότητές τους.

Κατανόηση, εκτίμησηκαι υπερτίμηση βρίσκονται στο επίκεντρο της κατανόησης των ανθρώπινων μας πόρων.

 

Η αναγκαιότητα να είσαι μέλος της οικογένειας της ASPAR Ανελκυστήραςδιαμορφώνεται γύρω από τις αρχές της εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της καινοτομίας, των ηθικών αξιών και της ομαδικής εργασίας.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


    0530 592 18 71 call us!